Başvuru
Formu

Düşünmek

Düşünmek… Tahayyül ve tefekkür etmek


Düşünmek… Tahayyül ve tefekkür etmek… Her biri, bizi insan olmanın ayrıcalığına eriştiren en önemli değerler. Hayatımızın her anında, işlerimizi ve günümüzü planlarken, duygularımızı yönlendirirken ve dahası geleceğimizi inşa eden bu zihinsel güç ve kavram, kurulmuş bir saatin ilerlemesi gibi... Oysa çok da farkında olmadığımız, önemsemediğimiz bu müthiş yetenek ve bizlere sunulan bu armağanın, ne denli büyük işler başarabileceğini keşfetmenin ne kadar da uzağındayız.

Bu üstün ve bizi farklı kılan meziyetin, yeteneklerimizin geliştirilebileceğine ya da geliştirilmesi gerektiğine dair son dönemde artan görüşler, bu alanda birçok yeni girişimi ve çalışmayı da beraberinde getirdi. İnsan beyninin ve kapasitesinin sadece sınırlı bir bölümünü kullanabildiğimizden yola çıkarak başlayan bu arayış ve bu yöndeki tartışmalar, düşüncenin ve düşünmelerimizin ne denli zenginleştirileceği ve geliştirilebileceği konusunda bizlere yeni yollar, yöntemler sunmaya devam ediyor.

Hızlı ve doğru düşünme, problem çözme becerileri, zorluklarla başa çıkma yolları, muhakeme gücü, eleştirel düşünce yöntemleri gibi birçok farklı başlıkta ele alınan ama temelde hep düşünce üzerine kurulan bu yeni metod ve eğitimler, son zamanda kişilerin ya da firmaların, kurumların sıkça gündemine aldığı konular arasına girdi. Düşünce gücünü geliştiren oyunlar ve konular çocuk eğitiminde ve çocuk oyunlarında adından sıkça söz ettirir oldu.

Tüm bu gelişmelerin yanında, özellikle, güçlü bir muhakeme ve düşünce gücü gerektiren “karar alma” kavramı da, yaşamın her alanında öne çıkan önemli bir noktaya geldi. Sağlam bir düşünce ile verilen doğru kararların, beraberinde başarıları getirdiği gibi; başarısız ve mutsuz sonuçların da yanlış kararlar neticesinde ortaya çıktığı fikri genel geçer bir kabul olarak hepimizin önünde duruyor.

Bir anne ya da baba, ticaretinde yatırımlarını hangi yönde kullanacağını düşünen tüccar, hangi yöne gideceğini düşünen bir şoför ya da sınavda hangi şıkkı tercih etmesi gerektiğini düşünen bir öğrenci… Her an başucumuzda taşıdığımız ve bir günde onlarca kez müracaat ettiğimiz kararlarımızın doğruluğu ise elbette düşüncelerimizin zenginliği, aktif ve pratik düşünebilme becerisinden geçiyor elbet.

Sosyal yaşamın bireyleri olarak, asla vaz geçemediğimiz bu karar alma mecburiyeti ve zorluğu, özellikle yönetici olan ve görevleri, sadece kendileri değil başkaları adına da karar vermek olan amir, bürokrat ve yöneticiler için daha mühim ve sorumluluğu daha ağır bir durumu beraberinde getiriyor şüphesiz.

İşte, bu yüzdendir ki, yöneticilere, kurum amirlerine, toplum adına çalışan dernek, STK ve vakıfların önde gelenlerine, karar verme ya da imza atma konumundaki tüm yetkililere, zihnen sağlam tasarlanmış, doğru bir düşünce ve bu düşüncenin neticesinde doğru bir karar almalarına katkı sunacak koşulların oluşturulması son derece mühimdir, elzemdir.

Verdikleri ve verecekleri kararların, yasal olduğu kadar insani, vicdani yönleriyle de muhakeme eden, eleştirel bakış ve görüşleri her daim kendine ayna yapan bu insanların vereceği kararlar, elbette toplumumuzun bütününü etkileyeceği gibi, toplumsal gelişmişlik, kalkınma ve devletlerin geleceklerine dahi yön verecek bir konumda ve önemdedir.

Bu sebepledir ve bu amaç içindir ki, toplumumuzun en ufak fertleri çocuklarımızın oyunlarındaki düşünce ve oyun zenginlikleri kadar, toplumumuzun, ülkemizin ve geleceğimizin istikametini belirleyecek olan bu yönetici ve idarecilere, kamu ve sivil toplumun önde gelenlerine de bu eğitimlerin verilmesi son derece elzemdir, yerine getirilmesi gereken bir ihtiyaçtır.

 

Mesut DÜNDAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Sosyal Akıl Derneği

01.06.2018