Başvuru
Formu

Hedef Kitle

İstanbul'da herhangi bir kamu kurumu, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve özel sektörde yönetici ve lider olarak çalışanlar hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Derneğimizin faaliyet alanında olan ve gelecek yüzyılımı etkileyecek kararların alındığı çok kritik önem arz ettiği çocuk ve gençlik alanında çalıma yapan katılımcı adaylarına öncelik verilecektir. Sivil toplum alanında resmi olmasada sivil platformlar, sosyal girişimciler, üniversite kulüpleri başvuruda bulunabilir. İstanbul dışında sınırlı başvuru kabul edilmektedir ancak yol giderleri karşılanamamaktadır. Herhangi bir eğitim ve yaş sınırlaması bulunmamaktadır.