Başvuru
Formu

Proje Faaliyetleri

1-Proje Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı


2-Düşünme Çalıştayı

-Projenin etkin ve nitelikli olması için proje ekibi, proje ortakları ve diğer paydaşlarla fikir alışverişi yapılacak bir etkinliktir. Düşünme ve karar alma süreçlerindeki sorunların belirleneceği ve çözümlerin tespitine yönelik bir faaliyet gerçekleştirilecektir.


3-Düşünme Paneli

-Düşünme, muhakeme, tefekkür konularında konuşmacıların olduğu bir düşünme paneli gerçekleştirilecektir.


4-Atölyeler

-Çoklu zeka, duygusal zeka, düşünme becerileri, karar alma süreçleri, kültürel farklılıklar, farkındalık geliştirme, yetkinin ötesinde liderlik vs konularında uygulamalı eğitimler gerçekleştirilecektir. Bu eğitim atölyelerinin tamamına katılım zorunluğu bulunmaktadır.


5-Geziler/Ziyaretler

-Darülaceze, kadın sığınma evleri, çocuk yuvaları, kandilli rasathanesi, kentsel dönüşüm alanları, AFAD vb konularda kurumlarla gerçekleştirilecek görüşmelere bağlı olarak geziler gerçekleştirilip toplumsal sorunların sahada izlenmesine çalışılacaktır. Bu konular katılımcıların profillerine göre değişiklikler yapılabilecektir. Bu gezilerden en az birine katılım zorunluluğu bulunmaktadır.
 

6-Düşünme Kampı

Atölyelerde bahsedilen alanlarda çalışmalar yapılacaktır. Kamp sürecinde özellikle katılımcılar aktif olacaklardır. Kamp katılımı proje katılımcılarınca zorunlu bir faaliyettir. Herşey dahil konaklama karşılanacaktır.


7-Değerlendirme ve Kapanış Etkinliği

Proje katılımcıları, ortaklarımız, paydaşlarımız ve tüm topluma proje çıktılarını paylaşacağımız bir değerlendirme etkinliğidir.