Başvuru
Formu

Proje Hakkında

Düşünce sistemimizin kendini yenileyememesi, arızalı olması ya da yanlış düşünce tarzları benimsememizle birlikte günlük yaşamımızda donuk, özgün olmayan, kes kopyala yapıştır tarzı, fikir üretmekten mahrum iskelet bir yapı oluşmuş durumdadır. Düşünmeden geçen zaman içerisinde taklitçi, ezberci ve buna dayalı büyük kaygıların ve endişe verici korkuların ve acelecilik kültürünün yaşandığı bir topluma dönüşmüş durumdayız.

Zaman öyle hızlı akıp gidiyor ki, günlerin, haftaların hatta yılların nasıl geçtiğini bilemiyoruz. Bu hız, tefekkür ve düşünce hayatımızın yenilenememesine hatta bitmesine yol açıyor. Düşünce ve tefekkürden yoksun bir beşer, ihtiyaç ve sorunların çözülmesini bir yana bırakın farkındalığının bile oluşmasına engel olmaktadır.

Bu gün ya da gelecekteki en önemli sorunların başında olan ve özellikle yarınlarımız dediğimiz çocuklarımızın hayatını riske attığımız, düşüncesizlik ve muhakemeden yoksun bir toplum bırakmaktayız.

Düşünce; geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği kapsamaktadır. Amaç geçmişten dersler çıkararak, birçok kurum, organizasyon ya da toplumu doğrudan etkileyen yönetici/liderlerimizi özellikle çalkantılı ve belirsiz çevre koşullarında kararlarını etkileyecek koşullar hakkında bilgilendirerek farklı görüş ve düşünce açılarını geliştirmek istiyoruz.

 

Bu projenin en önemli amacı kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarında hazlihazırda yönetici vasfı kazanmış insanların düşünme kapasitelerini ve durumlarını kendilerinin teşhis etmesini sağlamaktır. Devamında mevcut durumlarını geliştirmelerine yönelik eğitimler, atölyeler, simülasyonlar, etkinlikler, geziler bir çok geliştirme faaliyetini içeren  bir dizi programı kapsamaktadır.

 

Bu düşünceyle geçmişten dersler çıkarılıp, yeteneklerin fark edilmesini sağlayarak, gelecekteki yaşantı ve iş deneyimlerine ışık tutacak biçimde vizyon kazanmalarına dönük programlar yapılacaktır.  Ayrıca  kendi düşünsel gelişimlerini ve düşünsel kaynaklarını doğru bir biçimde teşhis ve tespit etme çabasıdır. Bunun sonucunda elde edilecek verilerle düşünce ve muhakeme dünyamızın odak noktası tefekkür zincirini yeniden canlandırılmasına katkı sağlamaktır.  Programın en önemli kazanımlarından biride farklı düşünceleri, görüşleri, insanları tanımak farklı kültürlerle birlikte geleceğimize dair ufuk açıcı çalışmalar yapmaktır. Yöneticilerimizde/liderlerimizde özellikle düşünme kültürü, farklılıklara saygı, danışma kültürünün geliştirilmesi, düşün dünyamızın zenginleştirilmesi ve karar alma süreçlerinde bir çok destek mekanizmasının sürecin içine dahil edilmesini hedeflemekteyiz.

 

Çocuk ve Gençlik alanında çalışmalarına devam eden derneğimiz bu projeyle bu alanda yöneticilik ve liderlik yapan çocuk ve gençlik çalışnalarına yönelik liderlik programını tasarlamıştır. Bu konuda İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığına proje başvurusu gerçekleştirmiş ve fon desteğini almaya hak kazanmıştır. Ayrıca projenin bir çok kamu, sivil toplum ve üniversite ortağı bulunmaktadır.